INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO MOKYMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, nuo 2020 m. kovo 30 d. mokymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

Pamokų laikas

Pamoka   Pamokos laikas

  1.        9.00 – 9.30
  2.        9.40 – 10.10
  3.       10.20 – 10.50
  4.       11.10 – 11.40
  5.       11.50 – 12.20
  6.       12.30 – 13.00
  7.       13.10 – 13.40

Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  ir sporto ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, paskirti:

Rasa Rugelienė – mokytojų ir  mokinių konsultantė technologijų naudojimo klausimais (el.p. rasarugeliene@gmail.com).

Minijus Karvelis – mokytojų ir mokinių konsultantas skaitmeninių technologijų techninės pagalbos klausimais (el. p.  minijuskarvelis@gmail.com , 8 675 12532).

Direktorius


Svarbi informacija dėl ugdymo proceso koregavimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokinių pavasario atostogos skelbiamos kovo 13-27 d.

Visais su mokinių atostogomis ir ugdymu susijusiais klausimais rekomenduojame kreiptis į klasių vadovus arba progimnazijos bendruoju telefonu 8 347 51579, 8 612 87042.

Prašome susipažinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikiama informacija dėl koronaviruso https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.

Direktorius


Konferencija „Gamta ir mes“

Gerbiamieji kolegos,

visų bendrojo ugdymo mokykloje dėstomų dalykų, pradinių klasių ir neformaliojo švietimo mokytojai ir moksleiviai kviečiami dalyvauti XXI nacionalinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje „Gamta ir mes“.

Konferencija „Gamta ir mes“ vyks  Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje 2020 m. balandžio 24 d. Registracijos į konferenciją pradžia 9.00 val.

Siunčiame kvietimą į konferenciją ir dalyvio anketą, kurią būtina užpildyti. (Kvietimą ir anketą taip pat galite peržiūrėti mokyklos tinklapyje tinklapyje www.rytas.kedainiai.lm.lt) Skaityti daugiauLaisvę šventė net 400 žygeivių

Kovo 11 dieną  dalyvavome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui skirtame 8 km žygyje,. Žygio tema – nauji tiltai, jungiantys praeitį su dabartimi.

Žygis pradėtas nuo miesto stadiono, kuriame vyko pirmieji Sąjūdžio mitingai, Roko maršas. Susirinkę ten ir sugiedoję Lietuvos himną,  patraukėme Kęstučio, Lukšio ir Žemaitės gatvėmis, perėjome neseniai pastatytą tiltą per Smilgos upelį. Sustoję prie Muzikos mokyklos, klausėmės Danielės Paužaitės atliekamos dainos, toliau pasukome Josvainių gatve iki Vaivorykštės tilto, tada Kauno gatve grįžome naujuoju pėsčiųjų tiltu iki miesto rotušės. Ten, prisiminus ir pakalbėjus apie istoriją, dalyvavome bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje surengtame protmūšyje.


Piešinių konkursas „Laisva Lietuva“

Vasario 1d. – kovo 1d. Kėdainių „Ryto“ progimnazija organizavo Nacionalinį 1-4 klasių mokinių piešinių konkursą „Laisva Lietuva“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ečiui. Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai bei ugdyti  kūrybiškumą. Sulaukėme 130 piešinių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Vertinimo komisija iš kiekvienos amžiaus grupės atrinko 12 laureatų. Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir juos paruošusiems mokytojams.

laisva_lietuva_2020

Konkurso nuostatai

Rezultatai