INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

  • Mokiniai į progimnaziją įleidžiami tik su veido kaukėmis.
  • Atėję į progimnaziją galite pasinaudoti dezinfekciniu skysčiu.
  • Laikykitės asmens higienos taisyklių (rankų, kosėjimo, čiaudėjimo higiena, sveikinimosi etiketas ir kt.), saugaus 2 m atstumo.
  • Progimnazijos darbuotojai apsauginę kaukę gali pasiimti iš budėtojo.
  • Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai gali matuotis kūno temperatūrą sveikatos priežiūros kabinete.
  • Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į progimnaziją įleidžiami laikantis visų prevencinių COVID-19 ligos priemonių tik iš anksto suderinę susitikimo laiką su progimnazijos darbuotoju, kuris pasitinka interesantą prie centrinio įėjimo.
  • Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
  • Būkime sąmoningi ir nevykime į progimnaziją sirgdami.