2% parama

Gerb. bendruomenės nariai,

dėkojame už pernai mūsų progimnazijai suteiktą paramą – 4151 Eur. Progimnazijos paramos skirstymo komisijai pritarus, vėl apdraudėme visus mokinius bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, sumokėjome mokestį už baseino lankymą, įsigijome prizų ir prekių progimnazijos šventėms, vykdomiems projektams, konkursams bei stovykloms, parengėme XVIII nacionalinės moksleivių ir mokytojų konferencijos „Gamta ir mes“ leidinį.

Maloniai primename, kad ir šiemet turite  galimybę suteikti mūsų progimnazijai 2 % paramą nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

Iki gegužės 1 dienos asmenys, norintys dalį sumokėto mokesčio skirti mūsų progimnazijai, turi užpildyti nustatytos formos prašymą. Šią formą galite rasti VMI svetainėje,  progimnazijos tinklalapyje  (Prašymas >>>) arba jį Jums perduos sūnus (duktė). Prašymą reikia pildyti juodu parkeriu (tušinuku), spausdintomis raidėmis. Užpildę prašome grąžinti į progimnaziją, iš kur jis bus nusiųstas į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Prašymą galite užpildyti ir elektroniniu būdu.

Pažadame, kad Jūsų paramą panaudosime tikslingai. Kadangi vasarą progimnazijoje vyks ugdymo erdvių modernizavimo darbai,  gautas lėšas numatome skirti patalpų estetinės išvaizdos kūrimui.

Dėl iškilusių klausimų kreipkitės į klasės vadovą arba skambinkite telefonu 55722 vyriausiajai buhalterei Janinai Kodytei.

Progimnazijos direktorius  Albinas Stankevičius