Albinas Stankevičius

Direktorius
102 kab., Pavasario g.6, Kėdainiai Lietuva
rytas.kedainiai@gmail.com
834751579

 

Kita informacija

Albinas Stankevičius gimė 1954 m. lapkričio 18 d. Vilniuje. 1973 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą. 1973-1975 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje. 1975-1985 m. dirbo Elektografijos mokslinio tyrimo institute ir Vilniaus plastmasinių dirbinių gamykloje. 1982 m. įstojo mokytis į Vilniaus valstybinį V.Kapsuko universitetą ir 1988 m. įgijo istoriko, istorijos ir  visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikaciją. 1985 m. persikėlė gyventi į Kauną ir dirbo Kauno pieno kombinate. 1988 – 1990 m. Kauno 33-osios vidurinės mokyklos istorijos mokytojas. 1990-1992 m. Kauno 33-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 1992 m. persikėlė gyventi į Kėdainius. 1992-1993 m. – Slikių pagrindinės mokyklos direktorius. Nuo 1993 m. – ,,Ryto“ vidurinės mokyklos direktorius.

Sutuoktinė – Jūratė, sūnūs: Justas ir Darius. Pomėgiai: pasivaikščiojimai su šunimi, kriminaliniai filmai, darbas sode.

Mokyklos direktorių į pareigas konkurso būdu skiria Kėdainių rajono savivaldybė. Konkursas mokyklos direktoriaus pareigoms užimti organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai.