Antanas Petreikis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
316 kab., Pavasario g.6, Kėdainiai Lietuva
apetreikis@gmail.com
834752224