Maisto davinių išdavimas visiems 1 klasių mokiniams ir 2 – 8 klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, nuotolinio mokymo(si) metu

Visiems 1 klasių mokiniams ir 2 – 8 klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą už sausio mėn., maisto davinių paketai bus išduodami sausio 22 d. (penktadienį) 12.00 – 15 val. prie valgyklos tarnybinio įėjimo (prie progimnazijos automobilių aikštelės).

Prašome laikytis karantino prevencijos priemonių (nesiburiuoti, laikytis 2 metrų atstumo).

Baigėsi informatinio mąstymo ugdymo konkursas „BEBRAS“

Dėkojame visiems mokiniams, kurie dalyvavo informatinio mąstymo ugdymo konkurse „Bebras“ ir sveikiname

 • Ugnę Urbonavičiūtę (1 klasė)  – 2 rezultatas savivaldybėje,
 • Elzę Vandalauskaitę (1 klasė) – 3 rezultatas savivaldybėje,
 • Elzę Rusteikaitę (2 klasė) – 2 rezultatas respublikoje, 1 rez. savivaldybėje,
 • Aironą Patašių (2 klasė) – 3 rezultatas savivaldybėje,
 • Jokūbą Petrauską (3 klasė) – 2 rezultatas savivaldybėje,
 • Dominyką Striuką (5 klasė) – 9 rezultatas respublikoje, 1 rez. savivaldybėje,
 • Gustę Eimutytę (5 klasė) – 2 rezultatas savivaldybėje,
 • Gustą Morkūną (5 klasė) – 3 rezultatas savivaldybėje,
 • Miglę Mieliauskaitę (6 klasė) – 2 rezultatas respublikoje, 1 rez. savivaldybėje,
 • Martyną Aušvicaitę (6 klasė) – 8 rezultatas respublikoje, 2 rez. savivaldybėje,
 • Juliją Pacevičiūtę (6 klasė) – 3 rezultatas savivaldybėje,
 • Beną Amalevičių (7 klasė) – 3 rezultatas respublikoje, 1 rez. savivaldybėje.

KVIEČIAME MOKYTIS BŪSIMUOSIUS PIRMOKUS

Nuo 2021 metų sausio 4 d. pradedamas mokinių priėmimas į Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pirmąsias klases. Būsimųjų pirmokų mokytojos: Elona Jankūnienė, Ramunė Švaikauskienė, Violeta Katkuvienė ir Ingrida Šelekienė.

Prašymai priimami elektroniniu būdu adresu:  rytas.prasymai@gmail.com. Prašymo formą rasite progimnazijos svetainėje https://www.rytas.kedainiai.lm.lt/priemimas-i-progimnazija-2/ .

Taip pat priimame mokinius į 2–3, 5–8 klases.

Visą reikalingą informaciją galima gauti paskambinus telefonu 8 34751579, 861287042, pasižvalgius progimnazijos interneto svetainėje.

„Ryto“ progimnazija laukia būsimųjų „rytiečių“.

Informacija 1-8 klasių mokiniams ir jų tėvams

Informuoju, kad pradinių klasių mokiniai nuo sausio 4 d., o 5-8 klasių mokiniai nuo sausio 6 d. ir toliau mokysis nuotoliniu būdu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į progimnazijos vadovus, klasių vadovus ir pagalbos mokiniui specialistus.

Raštinės administratorius 861287042, rytas.kedainiai@gmail.com

Pagalbos mokiniui specialistai:

 • Socialinis pedagogas, 8 693 41875,  socped.rytas@gmail.com
 • Socialinis pedagogas, 8 664 00482,  socped.rytas@gmail.com
 • Logopedas, 8 606 91725,  egle.leikuviene@gmail.com
 • Psichologas, 8 624 65068, juratezurav@gmail.com
 • Specialusis pedagogas, 8 699 77855, rutabutkeviciene@gmail.com

Sekite informaciją progimnazijos interneto svetainėje.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

Direktorius  Albinas Stankevičius