Visos komandos darbo rezultatas – naujas Erasmus+ KA 229 projektas „Gyvenimo įgūdžių ir emocinio intelekto ugdymas“

Jau įvyko Erasmus+ projekto T.A.L.E.S. logotipų konkursas. Pirmoji vieta slaptu balsavimu atiteko Šarūnei Sadževičiūtei, antroji – Dominykai Nečajevai, trečioji – Rusnei Maskoliūnaitei, ketvirtoji – Ignei Mediekšaitei ir penktoji – Tėjai Sereikaitei. Spalio 14-16 dienomis vyks tarptautinis konkursas, kuriame balsuosime ir mes. Labai tikimės, kad Šarūnės sukurtas logotipas patiks ir šalių-partnerių mokiniams.

Nuoroda

tales_erasmus_2020

 

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

  • Mokiniai į progimnaziją įleidžiami tik su veido kaukėmis.
  • Atėję į progimnaziją galite pasinaudoti dezinfekciniu skysčiu.
  • Laikykitės asmens higienos taisyklių (rankų, kosėjimo, čiaudėjimo higiena, sveikinimosi etiketas ir kt.), saugaus 2 m atstumo.
  • Progimnazijos darbuotojai apsauginę kaukę gali pasiimti iš budėtojo.
  • Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai gali matuotis kūno temperatūrą sveikatos priežiūros kabinete.
  • Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į progimnaziją įleidžiami laikantis visų prevencinių COVID-19 ligos priemonių tik iš anksto suderinę susitikimo laiką su progimnazijos darbuotoju, kuris pasitinka interesantą prie centrinio įėjimo.
  • Draudžiama į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
  • Būkime sąmoningi ir nevykime į progimnaziją sirgdami.

DĖL NEMOKAMO MAITINIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS IR 1 KLASĖS MOKINIAMS, NEVERTINANT TĖVŲ PAJAMŲ

Gerbiami Tėveliai,

     Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS.LT https://www.spis.lt/, arba kreiptis į Kėdainių raj. socialinės paramos skyrių/seniūniją (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą).

Pirmų klasių mokiniams nemokami pietūs bus skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Į progimnaziją atvykti ir pildyti dokumentų NEREIKIA.