Informacija 1-8 klasių mokiniams ir jų tėvams

Informuoju, kad pradinių klasių mokiniai nuo sausio 4 d., o 5-8 klasių mokiniai nuo sausio 6 d. ir toliau mokysis nuotoliniu būdu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į progimnazijos vadovus, klasių vadovus ir pagalbos mokiniui specialistus.

Raštinės administratorius 861287042, rytas.kedainiai@gmail.com

Pagalbos mokiniui specialistai:

  • Socialinis pedagogas, 8 693 41875,  socped.rytas@gmail.com
  • Socialinis pedagogas, 8 664 00482,  socped.rytas@gmail.com
  • Logopedas, 8 606 91725,  egle.leikuviene@gmail.com
  • Psichologas, 8 624 65068, juratezurav@gmail.com
  • Specialusis pedagogas, 8 699 77855, rutabutkeviciene@gmail.com

Sekite informaciją progimnazijos interneto svetainėje.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

Direktorius  Albinas Stankevičius