Informacija 1-8 klasių mokiniams ir jų tėvams

Informuoju, kad pradinių klasių mokiniai nuo 2020 m. lapkričio 24 d. toliau mokysis kasdieniu (kontaktiniu) ugdymo organizavimo būdu.Saviizoliacijoje nuotoliniu būdu mokysis 3D ir 3A klasių mokiniai bei mokiniai, lapkričio 16-17 d. dalyvavę choro būrelio užsiėmimuose.

5-8 klasių mokiniai toliau mokysis nuotoliniu būdu.
Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į progimnazijos vadovus, klasių vadovus ir pagalbos mokiniui specialistus.
Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

Direktorius Albinas Stankevičius