Darbuotojai

Pedagogai
Pavardė, vardas Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Vadovauja klasei
Ambraškienė Vilma Pradinis ugdymas Mokytoja
Balaikienė Kristina Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 6c
Bernadišienė Asta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3e
Blandienė Živilė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja 6d
Budginienė Zuzana Biologija, gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
Chmeliauskienė  Daiva Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja 5b
Daugėlienė Neringa Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja
Daugnorienė Jūratė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4d
Domkutė Vilma Istorija, etninė kultūra Mokytoja metodininkė 8c
Dzikienė Roma Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2e
Ereksonienė Daiva Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 8b
Galinauskienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja 6a
Grunskis Ramūnas Geografija Vyresnysis mokytojas
Gustienė Jurgita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3b
Jankūnienė Elona Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1a
Jasiulienė Aldona Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 7d
Juškienė Ona Tikyba Vyresnioji mokytoja
Katkuvienė Violeta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1c
Kavoliūnienė Eglė Technologijų mokytoja Mokytoja  –
Kymantienė Daiva Fizika, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 7a
Kraujalienė Rita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2a
Kubiliūnienė Lina Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Kvitnickienė Irena Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4b
Laurynaitytė Laimutė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Levanienė Raimonda Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3d
Marčiulionienė Milda Matematika Vyresnioji mokytoja 7e
Maskoliūnienė Neringa Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 7c
Naujokienė Viktorija Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Nečajeva Oksana Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Pankratjevas Audrius Pradinis ugdymas Mokytojas metodininkas 2d
Petkevičienė Violeta Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Pjachnienė Dalia Chemija Vyresnioji mokytoja
Pleskutė Jolanta Istorija Vyresnioji mokytoja
Plučiuvienė Rūta Šokis Mokytoja metodininkė
Pukertienė Giedrė Anglų kalba, etika Mokytoja
Ragauskienė Romualda Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4a
Railienė Laima Geografija Mokytoja ekspertė
Ramoškaitė Vydė Matematika Vyresnioji mokytoja 5d
Rimkevičiūtė Beata Technologijos Vyresnioji mokytoja
Rymonienė Gražina Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4c
Rudienė Audronė Dailė Mokytoja metodininkė
Rugelienė Rasa Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė 2c
Sabaliauskienė Adelė Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Selvenienė Daiva Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3c
Skinderis Leonas Kūno kultūra Mokytojas
Stankevičienė Vitalija Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3a
Šelekas Algis Kūno kultūra Vyresnysis mokytojas
Šelekienė Ingrida Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1d
Štombergienė Salomėja Rusų kalba Mokytoja metodininkė 8d
Švaikauskienė Ramunė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1b
Švelnikienė Ivona Etika Vyresnioji mokytoja _
Tijūnaitienė Ramunė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 5a
Totoraitienė Jolita Etninė kultūra Mokytoja
Urbienė Dalia Ona Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4e
Vabalienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Vaicekauskienė Ada Matematika Vyresnioji mokytoja 7b
Vaičiulionytė Virginija Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Valantiejienė Vitalija Rusų kalba Mokytoja metodininkė 8e
Valatkaitė Irma Žmogaus  sauga, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 6b
Valčiukienė Roma Matematika Vyresnioji mokytoja  –
Vancevičienė Žydrė Muzika Mokytoja metodininkė 8a
Vasiliauskas Audrius Technologijos Mokytojas metodininkas
Vievesienė Sigita Neformaliojo ugdymo organizatorė, etika Mokytoja metodininkė 5c
Vizgirdienė Audronė Muzika Mokytoja metodininkė
Vyšniauskaitė Irena Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2b
Žilytė Laima Muzika, būrelio vadovė Mokytoja

Kiti progimanzijos darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Bajarūnienė Daiva Duomenų bazių specialistė
2. Baltramonaitienė Roma Bibliotekininkė
3. Jašinskienė Rima Pailgintos dienos grupės auklėtoja
4. Juknevičienė Rasa Pailgintos dienos grupės auklėtoja
5. Karvelis Minijus Kompiuterių įrangos operatorius
6. Maliaukaitė Sandra Akompaniatorė
7. Stankevičienė Jūratė Bibliotekininkė
8. Zaukienė Sigita Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė, apskaitininkė-kasininkė
9. Vilčinskienė Ramutė Raštinės administratorė, archyvo tvarkytoja
10. Kodytė Janina Vyriausioji buhalterė
11. Legavičius Viktoras Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, darbų saugos ir sveikatos specialistas
11. Linas Keliauskas Garso operatorius