Darbuotojai

Pedagogai
Pavardė, vardas Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Vadovauja klasei
Armanavičienė Jelena Anglų kalba, etika Vyresnioji mokytoja 5d
Balaikienė Kristina Informacinės technologijos, matematika Vyresnioji mokytoja 5e
Bernadišienė Asta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2e
Blandienė Živilė Fizinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 5c
Blužaitė Kristina Anglų kalba Mokytoja
Budginienė Zuzana Biologija Mokytoja metodininkė
Daugnorienė Jūratė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3d
Domkutė Vilma Istorija Mokytoja metodininkė 7c
Dzikienė Roma Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1e
Ereksonienė Daiva Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 7b
Galinauskienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja 5a
Grunskis Ramūnas Geografija, fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas 8b
Gustienė Jurgita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2b
Jankūnienė Elona Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4a
Jasiulienė Aldona Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 6e
Juškienė Ona Tikyba Vyresnioji mokytoja
Katkuvienė Violeta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4c
Kavoliūnienė Eglė Technologijos Mokytoja  –
Kymantienė Daiva Fizika, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 6d
Kraujalienė Rita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1a
Kubiliūnienė Lina Muzika Vyresnioji mokytoja 6b
Kvitnickienė Irena Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3b
Levanienė Raimonda Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2d
Marčiulionienė Milda Matematika Vyresnioji mokytoja
Maskoliūnienė Neringa Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 6c
Naujokienė Viktorija Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Navickienė Beata Technologijos Mokytoja metodininkė
Nečajeva Oksana Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 7e
Pankratjevas Audrius Pradinis ugdymas Mokytojas metodininkas 1d
Petkevičienė Violeta Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Pleskutė Jolanta Istorija Vyresnioji mokytoja 8d
Plučiuvienė Rūta Šokis Mokytoja metodininkė
Pukertienė Giedrė Anglų kalba, etika Mokytoja
Railienė Laima Geografija Mokytoja ekspertė
Ramoškaitė Vydė Matematika Vyresnioji mokytoja
Rymonienė Gražina Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3a
Rudienė Audronė Dailė Mokytoja metodininkė
Rugelienė Rasa Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė 1c
Sabaliauskienė Adelė Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Selvenienė Daiva Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2c
Stankevičienė Vitalija Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2a
Šelekas Algis Fizinis ugdymas Vyresnysis mokytojas
Šelekienė Ingrida Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4d
Štombergienė Salomėja Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Švaikauskienė Ramunė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4b
Tijūnaitienė Ramunė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 8a
Urbienė Dalia Ona Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3c
Vabalienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Vaičiulionytė Virginija Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Valantiejienė Vitalija Rusų kalba Mokytoja metodininkė 7d
Valatkaitė Irma Žmogaus  sauga, gamta ir žmogus, chemija Vyresnioji mokytoja 5b
Valčiukienė Roma Matematika Vyresnioji mokytoja  –
Vancevičienė Žydrė Muzika Mokytoja metodininkė 7a
Vasiliauskas Audrius Technologijos Mokytojas metodininkas
Vievesienė Sigita Neformaliojo ugdymo organizatorė, etika Mokytoja metodininkė 8c
Vizgirdienė Audronė Muzika Mokytoja metodininkė 6a
Vyšniauskaitė Irena Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1b
Žilytė Laima Muzika, būrelio vadovė Vyresnioji mokytoja

Kiti progimanzijos darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Bajarūnienė Daiva Duomenų bazių specialistė
2. Baltramonaitienė Roma Bibliotekininkė
3. Jašinskienė Rima Pailgintos dienos grupės auklėtoja
4. Ambraškienė Vilma Pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokinio padėjėja
5. Žemaitienė Virginija Pailgintos dienos grupės auklėtoja
6. Karvelis Minijus Kompiuterių įrangos operatorius
7. Maliaukaitė Sandra Akompaniatorė
8. Petrauskienė Aelita Akompaniatorė
9. Stankevičienė Jūratė Bibliotekininkė
10. Zaukienė Sigita Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė, apskaitininkė-kasininkė
11. Vilčinskienė Ramutė Raštinės administratorė, archyvo tvarkytoja
12. Kodytė Janina Vyriausioji buhalterė
13. Legavičius Viktoras Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, darbų saugos ir sveikatos specialistas
14. Lapienius Liudas Garso operatorius