Darbuotojai

Pedagogai
Pavardė, vardas Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Vadovauja klasei
Ambraškienė Vilma Pradinis ugdymas Mokytoja
Balaikienė Kristina Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 7c
Bernadišienė Asta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4e
Blandienė Živilė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja 7d
Blužaitė Kristina Anglų kalba Mokytoja
Budginienė Zuzana Biologija, gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
Chmeliauskienė  Daiva Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja 6b
Daugėlienė Neringa Kūno kultūra Mokytoja metodininkė
Daugnorienė Jūratė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1d
Domkutė Vilma Istorija, etninė kultūra Mokytoja metodininkė 5c
Dzikienė Roma Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3e
Ereksonienė Daiva Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 5b
Galinauskienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja 7a
Grunskis Ramūnas Geografija Vyresnysis mokytojas
Gustienė Jurgita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4b
Jankūnienė Elona Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2a
Jasiulienė Aldona Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 8d
Juškienė Ona Tikyba Vyresnioji mokytoja
Katkuvienė Violeta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2c
Kavoliūnienė Eglė Technologijų mokytoja Mokytoja  –
Kymantienė Daiva Fizika, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 8a
Kraujalienė Rita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3a
Kubiliūnienė Lina Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Kvitnickienė Irena Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1b
Laurynaitytė Laimutė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Levanienė Raimonda Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4d
Marčiulionienė Milda Matematika Vyresnioji mokytoja 8e
Maskoliūnienė Neringa Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 8c
Naujokienė Viktorija Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Nečajeva Oksana Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 5e
Pankratjevas Audrius Pradinis ugdymas Mokytojas metodininkas 3d
Petkevičienė Violeta Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Pjachnienė Dalia Chemija Vyresnioji mokytoja
Pleskutė Jolanta Istorija Vyresnioji mokytoja
Plučiuvienė Rūta Šokis Mokytoja metodininkė
Pukertienė Giedrė Anglų kalba, etika Mokytoja
Railienė Laima Geografija Mokytoja ekspertė
Ramoškaitė Vydė Matematika Vyresnioji mokytoja 6d
Rimkevičiūtė Beata Technologijos Vyresnioji mokytoja
Rymonienė Gražina Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1a
Rudienė Audronė Dailė Mokytoja metodininkė
Rugelienė Rasa Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė 3c
Sabaliauskienė Adelė Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Selvenienė Daiva Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4c
Skinderis Leonas Kūno kultūra Mokytojas
Stankevičienė Vitalija Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4a
Šelekas Algis Kūno kultūra Vyresnysis mokytojas
Šelekienė Ingrida Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Štombergienė Salomėja Rusų kalba Mokytoja metodininkė 8d
Švaikauskienė Ramunė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2b
Tijūnaitienė Ramunė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 6a
Totoraitienė Jolita Etninė kultūra Mokytoja
Urbienė Dalia Ona Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1c
Vabalienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Vaicekauskienė Ada Matematika Vyresnioji mokytoja 8b
Vaičiulionytė Virginija Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Valantiejienė Vitalija Rusų kalba Mokytoja metodininkė 5d
Valatkaitė Irma Žmogaus  sauga, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 7b
Valčiukienė Roma Matematika Vyresnioji mokytoja  –
Vancevičienė Žydrė Muzika Mokytoja metodininkė 5a
Vasiliauskas Audrius Technologijos Mokytojas metodininkas
Vievesienė Sigita Neformaliojo ugdymo organizatorė, etika Mokytoja metodininkė 6c
Vizgirdienė Audronė Muzika Mokytoja metodininkė
Vyšniauskaitė Irena Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3b
Žilytė Laima Muzika, būrelio vadovė Mokytoja

Kiti progimanzijos darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Bajarūnienė Daiva Duomenų bazių specialistė
2. Baltramonaitienė Roma Bibliotekininkė
3. Jašinskienė Rima Pailgintos dienos grupės auklėtoja
4. Juknevičienė Rasa Pailgintos dienos grupės auklėtoja
5. Karvelis Minijus Kompiuterių įrangos operatorius
6. Maliaukaitė Sandra Akompaniatorė
7. Stankevičienė Jūratė Bibliotekininkė
8. Zaukienė Sigita Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė, apskaitininkė-kasininkė
9. Vilčinskienė Ramutė Raštinės administratorė, archyvo tvarkytoja
10. Kodytė Janina Vyriausioji buhalterė
11. Legavičius Viktoras Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, darbų saugos ir sveikatos specialistas
11. Lapienius Liudas Garso operatorius