Darbuotojai

Pedagogai
Pavardė, vardas Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Vadovauja klasei
Armanavičienė Jelena Anglų kalba, etika Vyresnioji mokytoja
Balaikienė Kristina Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 8c
Bernadišienė Asta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1e
Blandienė Živilė Fizinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 8d
Blužaitė Kristina Anglų kalba Mokytoja
Budginienė Zuzana Biologija, gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
Chmeliauskienė  Daiva Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja 7b
Daugnorienė Jūratė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2d
Domkutė Vilma Istorija, etninė kultūra Mokytoja metodininkė 6c
Dzikienė Roma Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4e
Ereksonienė Daiva Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 6b
Galinauskienė Rita Lietuvių kalba, etika Vyresnioji mokytoja 8a
Grunskis Ramūnas Geografija Vyresnysis mokytojas
Gustienė Jurgita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1b
Jankūnienė Elona Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3a
Jasiulienė Aldona Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 5e
Juškienė Ona Tikyba Vyresnioji mokytoja
Katkuvienė Violeta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3c
Kavoliūnienė Eglė Technologijų mokytoja Mokytoja  –
Kymantienė Daiva Fizika, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 5d
Kraujalienė Rita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4a
Kubiliūnienė Lina Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja 5b
Kvitnickienė Irena Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2b
Laurynaitytė Laimutė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Levanienė Raimonda Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1d
Marčiulionienė Milda Matematika Vyresnioji mokytoja
Maskoliūnienė Neringa Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 5c
Naujokienė Viktorija Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Nečajeva Oksana Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 6e
Pankratjevas Audrius Pradinis ugdymas Mokytojas metodininkas 4d
Petkevičienė Violeta Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Pjachnienė Dalia Chemija Vyresnioji mokytoja
Pleskutė Jolanta Istorija Vyresnioji mokytoja 7d
Plučiuvienė Rūta Šokis Mokytoja metodininkė
Pukertienė Giedrė Anglų kalba, etika Mokytoja
Railienė Laima Geografija Mokytoja ekspertė
Ramoškaitė Vydė Matematika Vyresnioji mokytoja
Rimkevičiūtė Beata Technologijos  Mokytoja metodininkė
Rymonienė Gražina Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2a
Rudienė Audronė Dailė Mokytoja metodininkė
Rugelienė Rasa Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė 4c
Sabaliauskienė Adelė Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Selvenienė Daiva Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1c
Skinderis Leonas Kūno kultūra Mokytojas
Stankevičienė Vitalija Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1a
Šelekas Algis Kūno kultūra Vyresnysis mokytojas
Šelekienė Ingrida Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3d
Štombergienė Salomėja Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Švaikauskienė Ramunė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3b
Tijūnaitienė Ramunė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 7a
Totoraitienė Jolita Etninė kultūra, etika Mokytoja
Urbienė Dalia Ona Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2c
Vabalienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Vaičiulionytė Virginija Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Valantiejienė Vitalija Rusų kalba Mokytoja metodininkė 6d
Valatkaitė Irma Žmogaus  sauga, gamta ir žmogus, chemija Vyresnioji mokytoja 8b
Valčiukienė Roma Matematika Vyresnioji mokytoja  –
Vancevičienė Žydrė Muzika Mokytoja metodininkė 6a
Vasiliauskas Audrius Technologijos Mokytojas metodininkas
Vievesienė Sigita Neformaliojo ugdymo organizatorė, etika Mokytoja metodininkė 7c
Vizgirdienė Audronė Muzika Mokytoja metodininkė 5a
Vyšniauskaitė Irena Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4b
Žilytė Laima Muzika, būrelio vadovė Vyresnioji mokytoja

Kiti progimanzijos darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Bajarūnienė Daiva Duomenų bazių specialistė
2. Baltramonaitienė Roma Bibliotekininkė
3. Jašinskienė Rima Pailgintos dienos grupės auklėtoja
4. Ambraškienė Vilma Pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokytojo padėjėja
5. Žemaitienė Virginija Pailgintos dienos grupės auklėtoja
6. Karvelis Minijus Kompiuterių įrangos operatorius
7. Maliaukaitė Sandra Akompaniatorė
8. Petrauskienė Aelita Akompaniatorė
9. Stankevičienė Jūratė Bibliotekininkė
10. Zaukienė Sigita Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė, apskaitininkė-kasininkė
11. Vilčinskienė Ramutė Raštinės administratorė, archyvo tvarkytoja
12. Kodytė Janina Vyriausioji buhalterė
13. Legavičius Viktoras Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, darbų saugos ir sveikatos specialistas
14. Lapienius Liudas Garso operatorius