Pagalba mokiniui

 

Progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja prevencunį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.

Vaiko gerovės komisija:

Alfonsas Sakavičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas,

Viktorija Gapšienė – socialinė pedagogė, pirmininko pavaduotoja,

Eglė Leikuvienė – logopedė,

Svetlana Denisova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Jūratė Žuravliovienė – psichologė,

Ernesta Račinskienė – socialinė pedagogė,

Rūta Butkevičienė – specialioji pedagogė,

Auksė Variakojienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Vitalija Valantiejienė – mokytoja,

Andrius Pankratjevas – mokytojas,

Egidijus Muraškinas – tėvų atstovas.