Lankomės krašto įmonėse

Spalio 25 d 7 c klasės mokiniai lankėsi AB „Lifosa“. Mokiniai susipažino su įmonės struktūra, veikla bei dirbančiųjų profesijomis.


Solidarumo bėgimas

2019 09 18 įvyko VI-asis Solidarumo bėgimas. Ačiū dalyvavusiems ir rėmusiems. Simboliniai kilometrai įveikti, surinktos lėšos pervestos organizacijai „Gelbėkit vaikus“.