Priėmimas į progimnaziją

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ GRAFIKAS

Data

Pradžia

Darbo vieta

Darbo pobūdis
2021-05-21

12.00 val.

221 kab.

Dėl mokinių priėmimo į 1 klases. Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.
2021-05-28

12.00 val.

221 kab.

Dėl mokinių priėmimo į 1-8 klases. Pateiktų dokumentų nagrinėjimas.
2021-08-30

10.00 val.

221 kab.

Galutinis priimamų į 1-8 klases mokinių sąrašų sudarymas ir teikimas tvirtinti progimnazijos direktoriui.

P.S. Esant būtinybei, posėdžių grafikas gali būti keičiamas.

 

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašas

Mokinių paskirstymo į klases kriterijai

Mokinių priėmimo komisijos sudėtis

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas

Prašymas priimti į 1 klasę       

Prašymas priimti į 5 klasę