„Ryto“ progimnazija jau rengiasi kitiems mokslo metams

Nuo  sausio 2 d. prasidėjo priėmimas į progimnaziją. Pagrindinį dėmesį skirsime 1 ir 5 klasių formavimui.  Laisvų vietų dar yra 3–4 ir 6-8  klasėse.

Svarbiausia artėjančių mokslo metų naujovė – 2018 m. vasarą bus įgyvendintas progimnazijos vidaus erdvių modernizavimo projektas.

Progimnazija toliau dalyvaus  projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir  jų ugdymo kokybės plėtra“, 1–2 klasių mokiniai – socialinius-emocinius įgūdžius lavinančioje bei smurto prevencijos programoje „Antras žingsnis“, o 3–8 klasių mokiniai – patyčių ir smurto prevencijos programoje Olweus.

Pirmokai turės galimybę mokytis anglų kalbos, 3–4 klasių mokiniai lankys plaukimo pamokas.

Savęs pažinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti progimnazijoje veikia 45 neformaliojo vaikų švietimo būreliai.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai rodo puikius mūsų mokinių mokymosi rezultatus. Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių pagerbimo šventėje apdovanota 14 mūsų mokinių – daugiausiai tarp visų bendrojo ugdymo mokyklų. Tradicinėje progimnazijos gabių vaikų ir jų mokytojų pagerbimo šventėje „Sėkmės raktas“ apdovanoti 235 mokiniai ir jų mokytojai.

Visi mokiniai mokysis būtinomis ugdymo priemonėmis, informacine technika, sparčiuoju bei bevieliu internetu aprūpintose klasėse bei kabinetuose. Ugdymas vyks ir įvairiose netradicinėse erdvėse.

Mokinius ugdys didelę patirtį turintys mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai –  savo srities profesionalai.

Visą reikalingą informaciją tėvai (globėjai, rūpintojai) gali gauti paskambinę telefonu 8(347)51579, pasižvalgę progimnazijos interneto svetainėje adresu http://www.rytas.kedainiai.lm.lt. Į rūpimus klausimus bus atsakyta prašymų mokytis priėmimo metu bei per būsimųjų pirmokų ir penktokų tėvų susirinkimus gegužės mėnesį.

Didžiausią rajono bendruomenės pasitikėjimą  pelniusi „Ryto“ progimnazija jau rengiasi kitiems mokslo metams ir laukia būsimųjų „rytiečių“.

Progimnazijos direktorius Albinas Stankevičius