Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pavasario g. 6, 57311 Kėdainiai Tel./faks. (8 347)51579, tel.: (8 347) 54682, 52224, el.p. rytas.kedainiai@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191019449

(8 347) 54682, 52224

rytas.kedainiai@gmail.com

Pavasario g. 6, 57311

Kėdainiai

I–IV 7:30–16:15

V 7:30–15:00

Darbuotojai

Pamokų laikas
  1. 1 8.00 - 8.45
  2. 2 8.55 - 9.40
  3. 3 10.00 - 10.45
  4. 4 11.05 - 11.50
  5. 5 12.05 - 12.50
  6. 6 13.00 - 13.45
  7. 7 13.55 - 14.40
Šiuo metu pamokos nevyksta
Antanas Petreikis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

319 kab.

antanas.petreikis@rytas.kedainiai.lm.lt

834752224

Svetlana Denisova
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

222 kab.

svetlana.denisova@rytas.kedainiai.lm.lt

834754682

Alfonsas Sakavičius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

221 kab.

alfonsas.sakavicius@rytas.kedainiai.lm.lt

834754682

Sigita Vievesienė
Neformaliojo ugdymo organizatorė

117 kab.

sigita.vievesiene@rytas.kedainiai.lm.lt

834754682

Ramutė Vilčinskienė
Raštinės administratorė, archyvo tvarkytoja

101 kab.

rastine. progimnazija@rytas.kedainiai.lm.lt

834751579

Sigita Zaukienė
Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

216 kab.

sigita.zaukiene@rytas.kedainiai.lm.lt

834755722

Janina Kodytė
Vyriausioji buhalterė

216 kab.

janina.kodyte@rytas.kedainiai.lm.lt

834755722

Viktoras Legavičius
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

216 kab.

viktoras.legavicius@rytas.kedainiai.lm.lt

834755722

Daiva Bajarūnienė
Duomenų bazių specialistė

116 kab. 

rytas.administratorius@rytas.kedainiai.lm.lt

834754682

Minijus Karvelis
Kompiuterių įrangos operatorius

315 kab.

minijus.karvelis@rytas.kedainiai.lm.lt 

834755722

Tomas Margevičius
Kompiuterių įrangos operatorius

315 kab.

tomas.margevicius@rytas.kedainiai.lm.lt 

834755722

Mokytojai

Pavardė, vardas

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

Vadovauja klasei

Armanavičienė Jelena

Anglų kalba, etika

Vyresnioji mokytoja

jelena.armanaviciene@rytas.kedainiai.lm.lt

6d

Balaikienė Kristina

Informacinės technologijos, matematika

Vyresnioji mokytoja

kristina.balaikiene@rytas.kedainiai.lm.lt

6e

Bernadišienė Asta

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

asta.bernadisiene@rytas.kedainiai.lm.lt

3e

Blandienė Živilė

Fizinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

zivile.blandiene@rytas.kedainiai.lm.lt

6c

Blužaitė Kristina

Anglų kalba

Mokytoja

kristina.bluzaite@rytas.kedainiai.lm.lt

Budginienė Zuzana

Biologija

Mokytoja metodininkė

zuzana.budginiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Daugnorienė Jūratė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

jurate.daugnoriene@rytas.kedainiai.lm.lt

4d

Denisova Svetlana

Rusų kalba

Vyresnioji mokytoja

svetlana.denisova@rytas.kedainiai.lm.lt

Domkutė Vilma

Istorija

Mokytoja metodininkė

vilma.domkute@rytas.kedainiai.lm.lt

8c

Dzikienė Roma

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

roma.dzikiene@rytas.kedainiai.lm.lt

2e

Ereksonienė Daiva

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

daiva.ereksoniene@rytas.kedainiai.lm.lt

8b

Galinauskienė Rita

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

rita.galinauskiene@rytas.kedainiai.lm.lt

6a

Grunskis Ramūnas

Geografija, fizinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

ramunas.grunskis@rytas.kedainiai.lm.lt


Gustienė Jurgita

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

jurgita.gustiene@rytas.kedainiai.lm.lt

3b

Jankūnienė Elona

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

elona.jankuniene@rytas.kedainiai.lm.lt

1a

Jasiulienė Aldona

Informacinės technologijos

Vyresnioji mokytoja

aldona.jasiuliene@rytas.kedainiai.lm.lt

7e

Katkuvienė Violeta

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

violeta.katkuviene@rytas.kedainiai.lm.lt

1c

Kavoliūnienė Eglė

Technologijos

Mokytoja

egle.kavoliuniene@rytas.kedainiai.lm.lt

Kymantienė Daiva

Fizika, gamta ir žmogus

Vyresnioji mokytoja

daiva.kymantiene@rytas.kedainiai.lm.lt

7d

Žemaitienė Virginija

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

virginija.zemaitiene@rytas.kedainiai.lm.lt

2a

Kubiliūnienė Lina

Muzika

Vyresnioji mokytoja

lina.kubiliuniene@rytas.kedainiai.lm.lt

7b

Kvitnickienė Irena

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

irena.kvitnickiene@rytas.kedainiai.lm.lt

4b

Levanienė Raimonda

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

raimonda.levaniene@rytas.kedainiai.lm.lt

3d

Marčiulionienė Milda

Matematika

Vyresnioji mokytoja

milda.marciulioniene@rytas.kedainiai.lm.lt

Maskoliūnienė Neringa

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

neringa.maskoliuniene@rytas.kedainiai.lm.lt

7c

Naujokienė Viktorija

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

viktorija.naujokiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Navickienė Beata

Technologijos

Mokytoja metodininkė

beata.navickiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Nečajeva Oksana

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

oksana.necajeva@rytas.kedainiai.lm.lt

8e

Pankratjevas Audrius

Pradinis ugdymas

Mokytojas metodininkas

audrius.pankratjevas@rytas.kedainiai.lm.lt

2d

Petreikis Antanas

Anglų kalba

Vyresnysis mokytojas

antanas.petreikis.rytas@rytas.kedainiai.lm.lt

Pleskutė Jolanta

Istorija

Mokytoja metodininkė

jolanta.pleskute@rytas.kedainiai.lm.lt

Plučiuvienė Rūta

Šokis

Mokytoja metodininkė

ruta.pluciuviene@rytas.kedainiai.lm.lt

5a

Pukertienė Giedrė

Anglų kalba, etika

Mokytoja

giedre.pukertiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Railienė Laima

Geografija

Mokytoja ekspertė

laima.railiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Ramoškaitė Vydė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

vyde.ramoskaite@rytas.kedainiai.lm.lt

Rymonienė Gražina

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

grazina.rymoniene@rytas.kedainiai.lm.lt

4a

Rudienė Audronė

Dailė

Mokytoja metodininkė

audrone.rudiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Rugelienė Rasa

Pradinis ugdymas

Mokytoja ekspertė

rasa.rugeliene@rytas.kedainiai.lm.lt

2c

Sakavičius Alfonsas

Rusų kalba

Vyresnysis mokytojas

alfonsas.sakavicius@rytas.kedainiai.lm.lt

Selvenienė Daiva

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

daiva.selveniene@rytas.kedainiai.lm.lt

3c

Stankevičienė Vitalija

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

vitalija.stankeviciene@rytas.kedainiai.lm.lt

3a

Šelekas Algis

Fizinis ugdymas

Vyresnysis mokytojas

algis.selekas@rytas.kedainiai.lm.lt

Šelekienė Ingrida

Pradinis ugdymas

Mokytoja metodininkė

ingrida.selekiene@rytas.kedainiai.lm.lt

1d

Štombergienė Salomėja

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

salomeja.stombergiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Švaikauskienė Ramunė

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

ramune.svaikauskiene@rytas.kedainiai.lm.lt

1b

Tijūnaitienė Ramunė

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

ramune.tijunaitiene@rytas.kedainiai.lm.lt


Tomkuvienė Ilona

Vokiečių kalba

Mokytoja

ilona.tomkuviene@rytas.kedainiai.lm.lt

5b

Urbienė Dalia Ona

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

dalia.ona.urbiene@rytas.kedainiai.lm.lt

4c

Vabalienė Rita

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

rita.vabaliene@rytas.kedainiai.lm.lt

Vaičiulionytė Virginija

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

virginija.vaiciulionyte@rytas.kedainiai.lm.lt

Valantiejienė Vitalija

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

vitalija.valantiejiene@rytas.kedainiai.lm.lt

8d

Valatkaitė Irma

Žmogaus sauga, gamta ir žmogus, chemija

Vyresnioji mokytoja

irma.valatkaite@rytas.kedainiai.lm.lt

6b

Valčiukienė Roma

Matematika

Vyresnioji mokytoja

roma.valciukiene@rytas.kedainiai.lm.lt

5d

Vancevičienė Žydrė

Muzika

Mokytoja metodininkė

zydre.vanceviciene@rytas.kedainiai.lm.lt

8a

Vasiliauskas Audrius

Technologijos

Mokytojas metodininkas

audrius.vasiliauskas@rytas.kedainiai.lm.lt

Vievesienė Sigita

Neformaliojo ugdymo organizatorė, etika

Mokytoja metodininkė

sigita.vievesienė@rytas.kedainiai.lm.lt

5c

Vizgirdienė Audronė

Muzika

Mokytoja metodininkė

audrone.vizgirdiene@rytas.kedainiai.lm.lt

7a

Vyšniauskaitė Irena

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja

irena.vysniauskaite@rytas.kedainiai.lm.lt

2b

Žilytė Laima

Muzika, būrelio vadovė

Vyresnioji mokytoja

laima.zilyte@rytas.kedainiai.lm.lt

Pagalbos mokiniui specialistai
Pavardė, vardas

Pareigos

Tel. numeris

El. paštas

Gapšienė Viktorija
Socialinė pedagogė

834751579

viktorija.gapsiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Leikuvienė Eglė
Logopedė

834751579

egle.leikuviene@rytas.kedainiai.lm.lt
Račinskienė Ernesta
Socialinė pedagogė

834751579

ernesta.racinskiene@rytas.kedainiai.lm.lt
Žuravliovienė Jūratė
Psichologė
834751579
jurate.zuravlioviene@rytas.kedainiai.lm.lt
Butkevičienė Rūta 
Specialioji pedagogė
834751579
ruta.butkeviciene@rytas.kedainiai.lm.lt
Variakojienė Auksė

Sveikatos priežiūros specialistė

834751579

Kiti progimnazijos darbuotojai

Pavardė, vardas

Pareigos

Kontaktai

Baltramonaitienė Romualda

Bibliotekininkė

romualda.baltramonaitiene@rytas.kedainiai.lm.lt

Jašinskienė Rima

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

rima.jasinskiene@rytas.kedainiai.lm.lt 

Ambraškienė Vilma

Pailgintos dienos grupės auklėtoja, mokinio padėjėja

vilma.ambraskiene@rytas.kedainiai.lm.lt 

Pupkutė Aušra

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

ausra.pupkute@rytas.kedainiai.lm.lt 

Stankevičienė Danutė

Mokinio padėjėja

danute.stankeviciene@rytas.kedainiai.lm.lt

Maliaukaitė Sandra

Akompaniatorė

sandra.maliaukaite@rytas.kedainiai.lm.lt 

Stankevičienė Jūratė

Bibliotekininkė

jurate.stankeviciene@rytas.kedainiai.lm.lt

Dienynas
Mokiniams
Mokytojams
Tėvams
Parama