Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pavasario g. 6, 57311 Kėdainiai Tel./faks. (8 347)51579, tel.: (8 347) 54682, 52224, el.p. rytas.kedainiai@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191019449

(8 347) 54682, 52224

rytas.kedainiai@gmail.com

Pavasario g. 6, 57311

Kėdainiai

I–IV 7:30–16:15

V 7:30–15:00

Komisijos ir darbo grupės

Pamokų laikas
  1. 1 8.00 - 8.45
  2. 2 8.55 - 9.40
  3. 3 10.00 - 10.45
  4. 4 11.05 - 11.50
  5. 5 12.05 - 12.50
  6. 6 13.00 - 13.45
  7. 7 13.55 - 14.40
Šiuo metu pamokos nevyksta

Progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Ji organizuoja ir koordinuoja prevencunį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.

Vaiko gerovės komisija
Alfonsas Sakavičius
Pirmininkas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Viktorija Gapšienė
Pirmininko pavaduotoja

Socialinė pedagogė

Eglė Leikuvienė
Komisijos narė

Logopedė

Svetlana Denisova
Komisijos narė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Žuravliovienė
Komisijos narė
Psichologė
Ernesta Račinskienė

Komisijos narė

Socialinė pedagogė
Rūta Butkevičienė

Komisijos narė

Specialioji pedagogė
Auksė Variakojienė
Komisijos narė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Vitalija Valantiejienė

Komisijos narė

Mokytoja

Andrius Pankratjevas

Komisijos narys

Mokytojas

Egidijus Muraškinas

Komisijos narys

Tėvų atstovas

Metodinė taryba – Progimnazijos mokytojų savivaldos institucija, siekianti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokytojų metodinių grupių pirmininkai.

Metodinė taryba

Antanas Petreikis

Pirmininkas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Rasa Rugelienė

Pirmininko pavaduotoja

Pradinio ugdymo mokytoja

Viktorija Naujokienė

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Lietuvių kalbos mokytoja

Vitalija Valantiejienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Rusų kalbos mokytoja

Roma Valčiukienė

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Matematikos mokytoja

Laima Railienė

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Geografijos mokytoja

Rasa Rugelienė

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Pradinio ugdymo mokytoja

Rūta Plučiuvienė

Meninio ugdymo, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Šokio mokytoja

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Svetlana Denisova
Grupės vadovė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Galinauskienė
Grupės narė
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Ramunė Tijūnaitienė
Grupės narė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Daiva Ereksonienė
Grupės narė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Vilma Domkutė
Grupės narė
Istorijos mokytoja metodininkė
Vydė Ramoškaitė
Grupės narė
Matematikos vyresnioji mokytoja
Aldona Jasiulienė
Grupės narė
Informatikos vyresnioji mokytoja
Daiva Selvenienė
Grupės narė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Dienynas
Mokiniams
Mokytojams
Tėvams
Parama