Sveikatos ugdymas ir mokymasis

Tik prieš savaitę grįžome iš pirmojo Erasmus+ projekto „Healthy education and learning“ (H.E.A.L.), finansuojamo iš Europos komisijos lėšų, partnerių susitikimo Lukovit mieste Bulgarijoje. Šis projektas – vienas iš keturių Erasmus+ projektų, kuriuos 2018–2020 metais įgyvendina „Ryto“ progimnazija. Įspūdžių ir patirčių tiek daug, kad norime pasidalinti su visais.

„Ryto“ progimnazijos komanda – šeštokai Kevinas Paužinskas, Dovydas Juodenis, Martynas Karkus, mokytojos Oksana Nečajeva ir Sigita Vievesienė – susitiko su partneriais iš Graikijos, Italijos, Lenkijos, Turkijos, Bulgarijos. Visų šalių komandose dalyvavo ir mokiniai, ir mokytojai.  Didžiuojamės, kad mūsų progimnazijos šeštokių Kamilės Draudvilaitės ir Meidos Skorupskaitės sukurtas logotipas išrinktas oficialiu projekto H.E.A.L. logotipu.

Buvome nuoširdžiai sutikti ir pasveikinti Lukovit Eng. George Ivanov Valkov pradinėje mokykloje, o visų šalių mokiniai pristatė savo šalį, miestą ir mokyklą. Susipažinę  dalyvavome pamokose „Būk geras draugas“, „Saugok gamtą“, kurias vedė kolegos iš šios mokyklos, aptarėme emocinės sveikatos svarbą, aplinkos veiksnių įtaką žmogui. Supratome, kad tos pačios problemos ir sprendimų paieškos aktualios visose šalyse. Labai svarbu, kas šiose diskusijose ir aktyvioje veikloje dalyvavo ir mokiniai, ir mokytojai. Edukacinėje programoje „Duonos magija“ maišėme, kepėme ir ragavome visų šešių šalių gaminius. Receptus turime, bandysime pasigaminti ir namie.

Mokytojams visada naudinga pasidalinti patirtimi. Pedagogų seminaro „Mažumos tautų integracija į visuomenę ir ankstyvojo mokyklos palikimo prevencija“ tema pasirinkta dėl vyraujančių problemų Bulgarijos mokyklose, tačiau visų šalių mokytojai  aptarė ir analizavo įvairių šalių mokinių poreikius. Savo pastebėjimus, patarimus, pasiūlymus pristatė visų šalių pedagogai. Kiekviena šalis įdomi ir unikali savo papročiais, kultūra, tradicijomis, gamta, istorija, o galimybė tai pažinti plečia akiratį ir supratimą, kad esame to paties pasaulio dalis.  Apie tradicinius šokius ir muziką sužinojome nacionalinėje meno mokykloje Plevene, istorijos pamokos laukė panoramoje „1877 metų Pleveno epopėja“ ir Nacionaliniame politechnikos muziejuje. Kokia nuostabi Bulgarijos gamta įsitikinome aplankę ilgiausią Europoje Prohodna urvą netoli Lukovit miesto.

Šio tarptautinio susitikimo svarbą akcentavo ir Lukovit savivaldybės vicemeras, labai palankiai įvertinęs mokyklų dalyvavimą tarptautiniame ERASMUS+ projekte H.E.A.L. Jis teigė, kad dalyvavimas Europos programose atveria naujas galimybes plėtoti ir palaikyti partnerių kultūrinį dialogą daugiausia dėmesio skiriant bendravimui, keitimuisi patirtimi ir naujų pažangių metodų sklaidos metodų kūrimui. Labai naudinga patirtis ir mūsų progimnazijos šeštokams. Jie tobulino anglų kalbos žinias, dar kartą galėjo įsitikinti, kiek kelių ir galimybių atveria užsienio kalbų mokėjimas. Dirbdami komandoje, mokėsi išgirsti ir priimti kitokią nuomonę, išdrįsti išsakyti savo idėjas, argumentuotai jas pateikti. Gebėjimo dirbti komandoje privalumus įvertino atlikdami užduotis su bendraamžiais iš Turkijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos, Lenkijos.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas jau įvyko. Laukia daug veiklų, kurias esame numatę įgyvendinti. O su partneriais susitiksime jau labai greitai – kovo mėnesį Karpenissi pradinėje mokykloje Graikijoje.

Rytas_sveikata copy

http://1dim-karpen.eyr.sch.gr/heal/index.htm