Tarptautinis projektas „Acquisition of basic competences“

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokiniai, mokytojai dalyvauja tarptautiniame projekte „Acquisition of basic competences“. Rugsėjo mėnesį mokiniai kūrė projekto logotipą ir patys balsavo už jiems labiausiai patikusį. Daug mokinių ir mokytojų balsų surinko šių mokinių logotipai:

3e kl. Augustino Kauklio
3c kl. Vakarės Gustaitės
4c kl. Urtės Rakauskaitės
4a kl. Dominykos Nečajevos
4a kl. Norvilės Juršaitės
Daugiausia balsų surinko 3c klasės mokinės Vakarės Gustaitės kurtas logotipas. Jis išsiųstas į sekantį etapą. Linkime sėkmės!