Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2018.09.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018.09.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2018.06.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018.06.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2018.03.31 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018.03.31 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2017.12.31 duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.12.31 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2017.09.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.09.30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2017.09.30

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2017.06.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.06.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2017.03.31 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.03.31 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2016.12.31 duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016.09.30

Finansinės būklės ataskaita 2016.09.30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2016.09.30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016.09.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016.06.30

Finansinės būklės ataskaita 2016.06.30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2016.06.30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016.06.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016.03.31

Finansinės būklės ataskaita 2016.03.31

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016.03.31

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2015-12-31 duomenis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-09-30 duomenis (1)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-09-30 duomenis (2)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-09-30 duomenis (1)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-09-30 duomenis (2)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-09-30 duomenis (3)

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015-09-30 duomenis (1)

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015-09-30 duomenis (2)

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015-09-30 duomenis (3)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  2015-09-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-06-30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015-06-30 duomenis (1)

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015-06-30 duomenis (2)

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015-06-30 duomenis (3)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis (tęsinys)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis (tęsinys)

Grynojo turto ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-09-30 duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-09-30 duomenis.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-06-30 duomenis.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-06-30 duomenis.

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-03-31 duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-03-31 duomenis.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013-12-31 duomenis.