Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarpinės finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas pagal 2020 09 30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas pagal 2020 06 30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas pagal 2020 03 31 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019.12.31 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos  ir aiškinamasis raštas pagal 2019.09.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos  ir aiškinamasis raštas pagal 2019.06.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2019.03.31 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2019.03.31 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018.12.31 duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018.12.31 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2018.09.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018.09.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2018.06.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018.06.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2018.03.31 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018.03.31 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2017.12.31 duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.12.31 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2017.09.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.09.30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2017.09.30

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2017.06.30 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.06.30 duomenis

Tarpinės finansinės ataskaitos pagal 2017.03.31 duomenis

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017.03.31 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2016.12.31 duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016.09.30

Finansinės būklės ataskaita 2016.09.30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2016.09.30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016.09.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016.06.30

Finansinės būklės ataskaita 2016.06.30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 2016.06.30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016.06.30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016.03.31

Finansinės būklės ataskaita 2016.03.31